Ingen som vet

Digital mobbing utgjør en stor del av mobbingen som rapporteres i elevundesøkelsen. Mobbing på nett må varsles til voksne for å avdekkes fordi den foregår på arenaer hvor de voksne ikke er.

Les mer