Lukk

Velkommen :)

FEIDE
Lukk

Hva leter du etter?

Messetilbud fra Mobilskole

Informasjon 17.11.17

Digital Meldingsbok fra Mobilskole
En tjeneste som muliggjør bruk av mobilteknologi for enkel kommunikasjon mellom Skole/Barnehage og hjem. Mobilskole AS har siden etableringen i 2009 levert Digital Meldingsbok til over 1000 skoler, SFO og barnehager i over 50 kommuner og fylkeskommuner  i Norge.

Når viktige meldinger skal leveres med Digital Meldingsbok til ansatte, foresatte og elever, er hastighet på meldingsutsendelsen viktig. Mobilskole bygget i 2013 en helt ny løsning for å håndtere et voksende antall kunder, brukere og meldingsvolum.

  • Løsningen er fleksibel, enkel og svært rask.
  • Den er testet til å håndtere 20 000 SMS per minutt.
  • Dette gjør systemet anvendbart i krisesituasjoner og andre situasjoner der meldinger skal raskt frem.

Nå kan skolen også aktivere mobbevarsling gjennom Mobilskole.
Elevundersøkelsen 2016 viser at 6,3 % elever blir mobbet på skolen. Av disse forteller over 40% at ingen av de voksne på skolen visste om mobbingen.

Fortelle om mobbing oppleves av mange elever som vanskelig. Det er nødvendig å ha gode kanaler og rutiner for varsling. Digital mobbing er med for første gang i elevundersøkelsen og utgjør en stor del av mobbingen som rapporteres. Mobbing på nett må varsles til voksne for å avdekkes fordi den foregår på arenaer hvor de voksne ikke er. Mobilskole sin mobbevarsel er ett bidrag til kampen mot mobbing. Varsle digitalt med en SMS kan være enklere enn å banke på døra.

St. Eysten skole har aktivert Mobilskole sitt mobbevarsel. På hjemmesiden til skolen står det lett tilgjengelig hvordan mobbevarsel fungerer. Rektor Elisabeth Thielman forteller at det er ikke mange SMS om mobbing ledelsen mottar, men å ha den mulighetene for elevene å varsle på er grei å ha og elevene er godt orientert om at den finnes.

Kommentarer