Lukk

Velkommen :)

FEIDE
Lukk

Hva leter du etter?

Ringsaker Blad - Lovpriser SMS-kontakt

Presseartikler 31.10.13

Ringsaker Blad skriver i dag om Kirkekretsen skole som har tatt i bruk Mobilskole. FAU-leder Erik Hagen og rektor Anna Saug på Kirkekretsen skole i Ringsaker kommune gleder seg over digital kontakt mellom hjem og skole. Siden april har over 6000 SMS-er blitt sendt mellom skolen og foreldre med informasjon og ulike beskjeder. Den gode gamle meldingsboka er historie, skriver Ringsaker-Blad-SMS-kontakt

 

Inngående meldinger fra foreldre

Meldinger til og fra foreldre går via SMS. Lærerne leser meldingene på e-post og kontakten mellom skole og hjem har bedret seg etter at Kirkekretsen tok i bruk Mobilskole som verktøy i skolehverdagen. Rektor Anna Saug, mobilskoleansvarlig Håvard Bråten og FAU-leder Erik Hagen er godt fornøyd med SMS-kontakten, sier de til Ringsaker Blad.

SMS bedrer den viktige kontakten mellom skole og hjem

 

Sender tusenvis av telefonmeldinger

Kirkekretsen har valgt å bruke mobilen som kontaktledd mellom hjem og skole. Det gir dem mange gevinster.

Den gamle meldingsboka er historie på Kirkekretsen. Nå er det digital meldebok som gjelder. Rektor Anna Saug sender sjøl flere meldinger på SMS for å holde foreldre og lærere orientert med aktuell informasjon.

Mobilskole fungerer slik at aktuelle meldinger, informasjon og beskjeder fra skolen og til skolen skjer ved hjelp av noen få tastetrykk.

– Vi sparer mye tid på dette, og får ut informasjon på en effektiv måte, sier rektor Anna Saug på Kirkekretsen skole til Ringsaker Blad.

Fornøyde foreldre

Også leder av FAU på Kirkekretsen, Erik Hagen, gleder seg over den gode kommunikasjonen Mobilskole gir skole og foreldre.

– Dette er effektivt. I stedet for å sende ut rundt 200 ark med informasjon om et arrangementet vi skal ha på skolen denne uka, ble informasjonen fra oss i FAU sendt ut via Mobilskole. Sjøl regner han med at han sender 3–5 SMS til skolen hver måned med kort info om det er noe skolen og lærerne trenger beskjed om.

Mobilskole er blitt hverdagen her, og bedrer kontakten mellom skole og hjem.

– Det kan dreie seg om henting fra SFO, lekser, eller andre praktisk beskjeder som skolen og lærere skal ha. Alle foreldrene på Kirkekretsen med sine 130 elever har kontakt med skolen via mobil.

– Det er blitt hverdagen

– Etter en testperiode ble opplegget diskutert i foreldremøter og foreldrene ønsket vi skulle fortsette med det, sier Håvard Bråten som har hovedansvaret for Mobilskole ved Kirkekretsen.

 

Rektor var skeptisk i starten

– Det var litt slik: «Enda noe nytt – hvordan skal vi klare med det», men det tenker vi ikke nå lenger. Nå er det hverdagen, sier rektor.

Mobilskole erstatter ikke Fronter

Bråten understreker at Mobilskole ikke erstatter Fronter.

– Men Fronter har ikke de samme mulighetene for akkurat dette, sier han.

God økonomi

Skolen betalte 15 000 kroner for å få etablert Mobilskole.

– Det var investeringen for å starte opp. I drift så koster det 75 kroner pr. elev hvert skoleår. Da kan vi sende ut så mange meldinger vi vil, og det blir noen, forklarer Håvard Bråten. Bare siden 10. oktober har skolen sendt ut 161 meldinger. Og noen av de meldingene gikk da til alle foreldrene. Så det blir mange tusenvis av meldinger til enkeltforeldre, klasser, grupper eller hele skolen gjen- nom skoleåret, sier Bråten. Det er det god økonomi i.

– Dette sparer oss for kopiering, telefoner og ikke minst arbeidstid. Nå er det helt slutt på at kontoret her sitter opptatt i telefon hele morgenen for å ta i mot og ringe telefoner til foreldre når elever er borte fra skolen. sier Saug.

 

Farvel meldebok

Den gamle meldingsboka og informasjon på lapper som blir liggende i sekkene til elevene er historie.

– Ja, meldinger sendes fram og tilbake på SMS. Men det er verdt å understreke at ikke alt som kan og skal sendes på SMS. Spesielle enkeltbeskjeder om elever håndteres annerledes, sier rektor. Det hele åpner for raske tilbakemeldinger:

– Foreldrene kan få en raske tilbakemelding hvor lærerne for eksempel melder om en fin utedag. Det er en god tilbakemelding som gis raskt og som bedrer kontakten mellom lærerne og foreldre, mener FAU- leder Erik Hagen. Flere skoler i Ringsaker bruker det.

 

Kontakt

Kontakt oss i Mobilskole. Fyll ut skjemaet og klikk Send!
  • Skriv til oss - langt eller kort!

 

Kommentarer