Lukk

Velkommen :)

FEIDE
Lukk

Hva leter du etter?

Foreldrene får glad-SMS

Presseartikler 24.10.13

I går 23.oktober skrev Aftenposten om Bjørnholt-læreren som vekket og kjørte en elev til skolen hver dag et helt år.

Og Bjørnholt er ikke den eneste skolen som jobber svært aktivt for å forebygge frafall.
I Oslo er det flere ungdomsskoler som har en lignende tankegang, og som har satt det i system.

Den neste saken til Aftenposten samme dag gjaldt Haugerud ungdomsskole som sender tusenvis av positive SMS til foreldrene hver mnd.  Haugerud ungdomsskole bruker Mobilskole til dette arbeidet.

Artikkelen under er hentet fra Aftenposten.

 

Vil «vinne hjerter»

– Hvis noen savner deg, er det større sannsynlighet for at du kommer, sier Trond Nilsen, rektor på Haugerud skole.

På Haugerud skole står relasjonsbygging sentralt, ved å «vinne hjertet til eleven, foreldre og nærmiljøet».

I snart 20 år har politikerne prøvd å redusere frafallet i videregående skole.

– Vi har jobbet ekstremt mye med dette. Lærerne har mange oppgaver, men det handler om å prioritere det viktigste. Dette er et kost/nytte-spørsmål: Om du velger å spise matpakken din sammen med elevene, bygger du relasjoner som gjør at du får gode timer med et godt læringsmiljø. De små samtalene med elevene er veldig viktige, sier Nilsen.

– Er dette en erkjennelse av at filosofien «ansvar for egen læring» går for langt for mange?

– Jeg mener veldig sterkt at det er de voksne som må ta ansvaret for læringen. Det er klart at man skal lære elevene å ta ansvar, men man kan ikke slippe det ansvaret før eleven er i stand til det, sier Nilsen.

Også her er det enkelte som har behov for både vekking og henting.

– Når det gjelder den lille andelen som trenger klart mer oppfølging enn gjennomsnittseleven har vi en miljøterapeut. Han ringer og vekker folk, henter dem dersom det skulle være nødvendig, og har mange samtaler med dem hver dag.

Sender flere tusen SMS i måneden

På Haugerud står også skoleansatte utenfor porten og ønsker elevene god morgen hver dag. Skolen sender tusenvis av positive SMS-er til foreldrene hver eneste måned.

– Du må ha systemer for dette. Derfor skal alle lærere hver dag sende tre tekstmeldinger til foreldre til elever som har gjort et eller annet positivt. Dette kan være små, men konkrete ting. Skolen er veldig flink til å ringe hjem bare hver gang noe er galt, men det forsøker vi å motvirke ved å ha slike systemer, sier Nilsen.

– Det blir en positiv spiral, som gjør eleven stolt, at foreldre lytter til det skolen sier dersom det er behov for å ta opp noe negativt, og som også gjør at vi har 95 prosent oppmøte på foreldremøter, sier Nilsen.

Han frykter ikke at elevene som følge av svært tett oppfølging ikke skal stå godt nok rustet til utfordringer senere i livet.

– Du kan aldri ha for mye tett oppfølging. Vi ser jo at mange av elevene vi følger tett, utvikler seg allerede i løpet av ungdomsskolen. Jeg tror også at de får med seg en del holdninger og dannelse som gjør dem litt bedre rustet for eksempel til videregående, sier Nilsen.

– Må være systematisk

Utdanningsforbundet er opptatt nettopp av at denne typen oppfølging ikke må være avhengig av den enkelte lærers initiativ.

– Det trenger ikke alltid være den raskeste som vinner, det kan godt være den smarteste.

– Denne læreren på Bjørnholt så behovet, og viser hvor langt enkeltlærere kan strekke seg. Men når det gjelder oppfølging må man bygge systemer som kan ivareta dette behovet, slik at det ikke står og faller på den enkelte lærer, sier leder Ragnhild Lied.

Hun vil ikke nødvendigvis si at dette er en annerledes filosofi enn den berømte «ansvar for egen læring».

– Dette handler om at slike vurderinger bør være læreres faglige, profesjonelle ansvar, ikke politikeres. Det er de som ser hva som skal til: For enkelte kan større handlingsrom være veldig motiverende, for andre er det det verste de kan bli utsatt for, sier Lied.

– Hvordan vil elever som får tett oppfølging være rustet til utfordringer senere i livet?

– Noen kan kanskje si at det er grenser for å sy puter under armene på elever. Men alternativet er at mange ikke klarer å fullføre videregående, og da vet vi statistisk at mange av disse kan bli stående utenfor arbeidsmarkedet og uten sjanse til å gå videre i utdanningssystemet. Selvsagt er dette en avveining, men den mestringen man kan få gjennom tett oppfølging, gjør også noe med selvfølelsen og muligheten til å oppnå resultater også senere i livet, sier Lied.

Tre spesiallærere kurser

På Jordal skole har de en klasse for elever fra hele byen som trenger særlig sterk oppfølging. Denne var i 2007 nedleddingstruet i budsjettet, men reddet blant annet av Christen Sveaas’ donasjon på en kvart million kroner. Men også for den vanlige elevmassen er det satt inn ekstra tiltak.

– Ressurssenteret vårt er fulltidsbemannet med tre spesialpedagoger som kurser elever som i perioder har behov for ekstra støtte. Jeg vil anslå at fem til ti prosent av elevmassen har vært innom der, sier Jordals rektor Halvor Holm.

Kursene handler om å gi elevene strategier for hvordan man mestrer skolehverdagen, særlig med sikte på å tilegne seg pensum.

– De fleste skoler forsøker å følge opp eleven i klasserommet, og det er en tanke vi er enige i. I tillegg til dette ser vi at enkelte elever i perioder har behov for ekstra intensiv oppfølging. Ressurssenteret er ment å gi elevene denne støtten, sier Holm om prosjektet som ble startet i høst.

– Oppfølging varierer

Utdanningsetaten i Oslo sier at hvordan elever med faretruende høyt fravær følges opp, varierer.

– Alle skolene har rutiner for hvordan de følger opp fravær. Rutinene kan være noe forskjellig fra skole til skole, avhengig av utfordringene på den enkelte skole, sier  Hild Lamvik, kommunikasjonsrådgiver ved Utdanningsetaten i Oslo.

– Det forventes at foresatte til elever under 18 år raskt blir involvert ved høyt fravær og svak læringsutvikling. Mange skoler har som rutine å ringe hjem samme dag som eleven er fraværende. Alternativt bruker noen skoler også sms-løsninger, sier Lamvik.

3. skolen Nilsen innfører Mobilskole på

NRK hadde allerede i 2011 en reportasje fra Haugerud hvor elevene selv forteller hvor positivt dette er.
Hele det innslaget kan du se her.

Kommentarer