Lukk

Velkommen :)

FEIDE
Lukk

Hva leter du etter?

Mobilskole endel av suksessoppskriften til Haugerud skole i Oslo

Presseartikler 23.08.13

Aftenposten skriver i dag om at Norge er ikke spesielt flinke til å gi alle elever like muligheter gjennom skolen, viser tall fra OECD. Nå vil byrådet i Oslo bruke 50 millioner på en ny tiltakspakke.

På Haugerud ungdomsskole i Oslo har bare 28 prosent av elevene foreldre med høyere utdanning. Men skolen er en av de flinkeste i Oslo til å løfte elever med «svak» bakgrunn, slik at de får like gode muligheter i livet som akademikerbarn. Det ser man på hvordan elevene skårer på prøver og eksamener når de begynner på skolen, kontra når de går ut, sier Oslos kunnskapsbyråd Torger Ødegaard (H) til Aftenposten.

Vi har tidligere skrevet om bruken av Mobilskole ved Haugerud skole.

Dropper ut av skolen

Han viser til at de som dropper ut av videregående ofte har problemer med lesing, skriving og matematikk. Det håper han å forebygge gjennom flere undervisningstimer til å lære seg det grunnleggende.

– Vil tiltakene føre til enda mer testing og måling i Osloskolen?

– Nei. Men kartleggingen er ikke viktig i seg selv, det er oppfølgingen etterpå som er viktig. De som blir rammet av mindre kartlegging, er ikke middelklassebarn. Det er de barna som i større grad er avhengige av skolen for å få gode muligheter i livet.

Sender glad-SMS tl elever og foreldre

På Haugerud skole trekker rektor Trond Nilsen frem flere tiltak fra deres suksessoppskrift. Blant annet Mobilskole: Hver dag skal lærer sende tre positive SMS om tre av sine elever til foreldrene.

De forteller oss om alle de bra tingene vi gjør. De er nesten som venner for oss.

Dermed får alle foreldre jevnlig hyggelige SMS om barna sine, for eksempel: «Ali var snill i dag og åpnet døren for meg». Det har gitt gode relasjoner til foreldrene, og fullt hus på foreldremøtene.

 

– Stor innsats fra lærere

Et annet viktig tiltak er tydelige rutiner ved regelbrudd, der en egen miljøterapeut følger opp sakene. Samt at skolen har en plan for hver eneste undervisningstime, med tydelige mål for hva elevene skal lære.

– Og så har vi lærere som gjør en veldig stor ekstra innsats, ut over det man kan forvente. Det er den viktigste forklaringen, sier Nilsen.

Hver dag skal lærer sende tre positive SMS om tre av sine elever til foreldrene.

Elevene mener oppskriften virker.

– Særlig det siste skoleåret har påvirket oss. Jeg blir motivert av sms-meldingene, at det er lettere å få skryt, sier tiendeklassing Sara Bedzeti (15).

Amber Iqbal (16) mener både rektor, lærere og miljøterapeuten på skolen er flinke til å motivere elevene.

– De forteller oss om alle de bra tingene vi gjør. De er nesten som venner for oss.

 

Kommentarer